Vidyo serverske komponente

VidyoPortal

VidyoPortal osigurava kompletno Web-bazirano video konferencijsko okruženje koje omogućuje korisnicima svojim kontaktima i osobnim podešavanjima, pri čemu IT osoblje raspolaže centraliziranim resursima za upravljanje administracijom.

Povežite se sa kolegom u komunikaciji „lice u lice“ jednostavnim klikom na mišu uz upotrebu intuitivnog korisničkog sučelja i direktorija zasnovanog na imenima. Kada je o skalabilnosti riječ, VidyoPortal™ arhitektura ima kapacitete da podrži desetine tisuća korisnika. VidyoPortal™ nudi fleksibilnost i kontrolu za administratore na svim nivoima. Super administratori mogu upravljati operacionim aspektima video konferencija, kao dodatak konfiguriranju, upravljanju i skaliranju cjelokupnog VidyoConferencing™ sistema uključujući Vidyo™ krajnje uređaje, infrastrukturu i korisničke licence. Sa individualnom multi-tenant podrškom na pojedinačnim fizičkim uređajima, administratori mogu konfigurirati tenante i globalna podešavanja i primjenjivati pune adminstrativne privilegije. Kada se podijeli za muli-tenant upotrebu, VidyoPortal™ omogućava da se svaki tenant pojavljuje kao privatni portal ili se može omogućiti vidljivost i komunikacija između pojedinih tenanta. Tenant administratori mogu dodati, izbrisati i upravljati korisnicima, mogu podešavati javne sobe i grupe i definirati maksimalan broj korisnika i protok za korisnike.

VidyoRouter

VidyoRouter™ nudi sve prednosti moderne softverski-bazirane infrastrukture za video-konferensing izuzetnog kvaliteta, dometa, kao i za snižavanja troškova. Ova esencijalna komponenta čini Vidyo™Conferencing jedinom kolaboracionom platformom koja isporučuje konzistentno Telepresence iskustvo svakome, preko uobičajenih broadbend mreža. VidyoRouter™ pomiče Telepresence izvan zidova konferencijskih soba i čini mogućim multipoint konferencije stotine učesnika po cijeni koja je samo dio investicije potrebne za tradicionalna rješenja. Za razliku od starih sustava, koji se baziraju na skupim  MCU jedinicama za centralizirani bridging i transkodiranje, VidyoRouter™ vrši switching bez transkodiranja, primjenom patentirane Adaptive Video Layering™ tehnologije. VidyoRouter™ dinamički optimizira video streamove u skladu sa mogućnostima svakog krajnjeg uređaja i uvjeta na mreži.

Ovakva, logičnija, infrastruktura popravlja ukupno video konferencijsko iskustvo, pri čemu dramatično snižava troškove vlasništva. Prednosti logičnije infrastrukture su čak i  uvećane postojanjem VidyoRouter™ Virtual Edition. Virtualna edicija je dizajnirana da pomogne korisnicima da usklade strategije video konferensinga sa generalnom strategijom virtualizacije na nivou kompanije, kao i da zadovolji potrebe današnje distribuirane radne snage i dinamičnih radnih procesa. VidyoRouter™ je ključni infrastrukturni proizvod koji učestvuje u izvođenju svih video konferencija. VidyoRouter™ upravlja cjelokupnim video prometom. Dodatno, konferencije se mogu provoditi kroz multiplicirane VidyoRutere, čime se maksimalno koristi WAN i omogućava redundantnost i efikasnost.

Tehnologija VidyoRutera osigurava za svakog pojedinačnog učesnika konferencije sljedeće kritične funkcionalnosti:

– Podešavanje rezolucije i frekvencije – Omogućava učesnicima konferencije povezivanje preko bilo koje mreže, s bilo koje lokacije i iz bilo kog okruženja. Ovo uklanja pravilo najmanjeg zajedničog nazivnika i omogućava svakom korisniku da šalje i prima najbolji mogući video baziran na uvjetima na mreži, dostupnom CPU i rezoluciji zaslona.

Korisnici sa računalima slabijih performansi i mobilnim uređajima mogu primati video od HD učesnika bez potrebe za transkodiranjem, a učesnici sa slabijim protocima mogu primati video od učesnika koji ga šalju na većim brzinama. Svi ovi proračuni se dinamički obavljaju na VidyoRouter™, pošto on dinamički usklađuje parametre sa promjenjivim uvjetima na mreži.

– Otpornost na greške VidyoRouter™ je u srži sposobnosti Vidyo rešenja da nadjača probleme na mreži, kao što su kašnjenje, gubitak paketa i jitter. VidyoRouter™ je napravljen tako da osigura siguran video preko bilo kog tipa mreže i da eliminira potrebu za namjenskim mrežama i QoS. Korištenjem skalabilnog video kodiranja u sprezi sa patentiranom tehnologijom switchinga video paketa preko VidyoRutera, video može izdržati čak i do 20% izgubljenih paketa bez doživljaja prekidanja videa, što se u slučaju drugih rješenja događa već kod 1% izgubljenih paketa.

– Malo kašnjenje – Kritični aspekt video konferensinga je prirodna interakcija između učesnika. Da bi se dostigao ovakav nivo interakcije, rješenje mora imati malo kašnjenje od kraja do kraja. Tipično videokonferencijsko rješenje ima veće kašnjenje zbog obaveznog transkodiranja, kao i zbog drugih ugrađenih tehnologija. Rezultat je doživljaj nepouzdanosti što je neprirodno i neugodno u slučaju interaktivne komunikacije. VidyoRouter™ je optimiziran za interaktivnu komunikaciju u realnom vremenu i tipično dodaje 20ms kašnjenja bilo kojoj video konferenciji primjenjenoj u realnim uvjetima. Ovo je posebno kritično u slučaju globalno distribuiranih kompanija gdje zemljopisne udaljenosti značajno utječu na ukupni RTT videa.

– Umrežavanje i redundancija VidyoRouter™ dodatno unaprijeđuje mogućnosti VidyoKonferencijske infrastrukture pomoću ugrađene opcije za povezivanje „ruter na ruter“ i funkcionalnostima za redundanciju. VidyoRouter™ umrežavanje kreira „cloud“ mrežu VidyoRutera koji komuniciraju između sebe i dozvoljavaju da se konferencija održava na više njih na inteligentan način. Ovo umanjuje WAN protok potreban za konferenciju lokacija – lokacija i maksimizira upotrebu raspoloživog jeftinog LAN protoka. Takođe, u VidyoRouter™ arhitekturu je ugrađena opcija prebacivanja na prvi sljedeći VidyoRouter™ u mreži, u slučaju pada primarnog uređaja. Ova funkcionalnost također omogućuje prebacivanje prometa na drugu lokaciju, ukoliko svi VidyoRuteri na inicijalnoj lokaciji prestanu raditi.

– Sigurno prenošenje na mreži VidyoRouter™ podržava kriptirane konferencije korištenjem AES 128bitne enkripcije. Ovo osigurava standardni nivo zaštite za cjelokupan sadržaj konferencije. Dodatno, s umrežavanjem VidyoRouter™, ruteri mogu biti smješteni unutar ili van mrežne lokacije od povjerenja. Ovo omogućuje IT administratorima kreiranje specifičnih pravila za firewall komunikacije „ruter na ruter“. Radivši ovako, osigurava se da unutrašnjosti štićene mreže nikada ne pristupi vanjskii element. Ovo također eliminira potrebu za skupim SBC uređajima koji kreiraju umjetna uska grla na mreži i degradiraju performanse, a pri tome se troškovi podižu dramatično.

VidyoReplay

Postoji jednostavan način da Vidyo™ korisnici snime video konferencije za one koji nisu bili u mogućnosti sudjelovati ili se ovi snimci mogu prikazivati preko weba, kod aplikacija gdje nije tražena puna interaktivnost svih sudionika. VidyoReplay™ je uređaj koji je jednostavan za upotrebu i služi za snimanje i odloženo emitiranje preko weba bilo koje Vidyo™ konferencije. Sa VidyoReplay, svaki Vidyo™ krajnji uređaj postaje „stanica za kreiranje sadržaja“, omogućavajući korisnicima da snimaju u bilo koje vrijeme, bilo gdje, sa bilo kog prijenosnog ili desktop uređaja, preko Interneta ili 3G/4G bežičnih mreža. Ovlašteni korisnici mogu snimati i preko weba emitirati upozorenja korisničke podrške, najavu proizvoda, medicinske procedure, predavanja, sesije treninga i dr. Jednostavno se izabere rezolucija na kojoj se snima i proces započinje jednim klikom miša. Administratori imaju fleksibilnost i kontrolu nad podešavanjem ovlaštenja za grupe korisnika i mogu specificirati kome je dozvoljeno snimanje, prikazivanje preko weba i pristup sadržaju. VidyoReplay uključuje intuitivnu aplikaciju za upravljanje sadržajem s mogućnošću pretrage i označavanja. S određenim i nepretraživim hiperlinkom dodjeljenim svakom snimku ili webcastu, kao i s dodatnom opcijom za zaštitu sadržaja pomoću PIN sekvence i različitih nivoa pristupa, sigurno dijeljenje snimljenog sadržaja preko HTTPS nikada nije bilo lakše.

Integrirani Video Conferencing i Video Management

Vidyo VidyoReplay™ komponenta oosigurava jednostavan set alata koje može upotrebljavati bilo tko. Korisnici sa zahtjevima koji nadilaze VidyoReplay sada imaju tu prednost da mogu potpuno integrirati VidyoReplay s drugim rješenjima I aplikacijama.

Kalturino rešenje Enterprise Video Platform (EVP) omogućuje napredne funkcionalnosti za upravljanje videom uključujući, transkodiranje, editiranje, upravljanje metadata podacima, objavljivanje, distribuciju, naslovljavanje, SEO i dr. Dodatno, Kaltura CorporateTube aplikacija omogućava kompanijama da lako puste u rad „privatni YouTube“ , gdje korisnici mogu pretraživati, pregledati i dijeliti video konferencije i video prezentacije uz potpuno upravljanje korisnicima. Vidyo i Kaltura su zajednički razvili Vidyo-Kaltura API Konektor, „laganu“ softversku komponentu koja se može preuzeti od Kalture bez nadoknade. Jednom konfiguriran od strane sistem administratora, VidyoReplay automatski prebacuje snimljene konferencije u Kaltura cloud, procesirane i sa podešavanjima usklađenim sa kompanijskim potrebama, a onda ih čini dostupnim za korisnike širom svijeta preko portala koji je sličan YouTube.

Vidyo Gateway

VidyoGateway integrira postojeću video konferencijsku opremu sa Vidyo infrastrukturom da bi se produžila upotreba zastarjelih sustava. Dostupan kao fizički uređaj i u virtualnoj formi, VidyoGateway se povezuje na MCU i krajnje uređaje proizvođača kao što su Cisco i Polycom za sigurni video, audio, signalizaciju, kao i dijeljenje sadržaja sa bilo kojim Vidyo krajnjim uređajem, ukljućujući VidyoDesktop, VidyoMobile, VidyoRoom i VidyoPanorama.

Dostupan u obje, fizičkoj i virtalnoj formi, VidyoGateway™ integrira H.323 i SIP baziranu video konferencijsku opremu sa Vidyo infrastrukturom, da bi se produžio život zastarjelim sustavima i implementirali novi Vidyo krajnji uređaji. Pošto pozivi preko VidyoGateway ne upotrebljavaju VidyoLine™ licence, integracija sa zastarjelim krajnjim uređajima je laka i povoljna. VidyoGateway također omogućava integraciju audio komunikacije sa kompanijskih IP PBX sistema.