TeleCare Telekomunikacijsku sustavi Logo

 

TELECARE d.o.o. za pružanje usluga pomoći i sigurnosti putem elektroničkih i telekomunikacijskih sustava i mreža, skraćeno: TELECARE d.o.o. sa sjedištem Kerestinec, Kerestinečka cesta odvojak I., 10431 Sveta Nedjelja, www.telecare.hr

 

Rješenja koja nudi Telecare d.o.o zasnovana su na višegodišnjim iskustvima pri provođenju vlastitih projekata isporuke i ugradnje telekomunikacijskih sustava najrenomiranijih svjetskih proizvođača.O nivou kvalitete pruženih usluga svjedoče brojni prestižni certifikati naših zaposlenika za sustave Aastra, Ericsson, Eventide, i Zetron te partnerstvo s tvrtkom Vidyo Inc čiji smo također prodajni i servisni predstavnik u Hrvatskoj.

 

Tvrtka Telecare d.o.o. svojim klijentima nudi  HelpDesk 00-24 centar za podršku, uz daljinski nadzor i upravljanje sustavima sa stalnom posadom te mobilnu ekipu za tehničke intervencije 00-24h.

Telefon: +385 1 456 0 600
Telefax: +385 1 456 0 654

[email protected]
[email protected]