Tvrtka Telecare d.o.o. ima u ponudi novi proizvod koji je razvijen unutar tvrtke a odnosi se na telekomunikacijski sustav za pozivne centre i zdravstvene ustanove.

Novi sustav omogućuje zdravstvenim ustanovama praćene stanja pacijenata po otpuštanju na kućnu njegu putem automatiziranih poziva prilikom kojih korisnici odabirom broja na tipkovnici odgovaraju na unaprijed snimljena pitanja. U slučaju odgovora koji ne zadovoljava predviđena stanja automatskom procedurom se o stanju pacijenta obavještava zaduženi liječnik .

Isti sustav može se koristiti i u drugim tipovima pozivnih centara u kojima je moguće tražiti odgovore korisnika na unaprijed pripremljena pitanja.

Za više informacija kontaktirajte nas na telefon 01 4560 600.

Projekt je financirala Europska Unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Više informacija o strukturnim fondovima : www.strukturnifondovi.hr