Vidyo krajni uredaji

VidyoRoom

Vidyo smatra da je video konferensing HD kvaliteta prirodni nastavak metoda koje ljudi koriste za rad. VidyoRoom™ koristi Vidyo patentiranu Adaptive Video Layering Arhitekturu za omogućavanje video doživljaja Telepresence kvaliteta preko standardnih mreža za prijenos podataka i Interneta, bez potrebe za QoS mehanizmima.

Vidyo je lider u performansama i vrijednosti, isporučujući do 1080p/30fps ili 720p/60fps sa najvišom otpornošću na greške i neosjetnim kašnjenjem kroz čitav niz VidyoRoom™ sistema, po cijeni koja je samo dio cijene sustava baziranih na MCU arhitekturi. VidyoRoom™ je interoperabilan s VidyoDesktop™ i tradicionalnim H.323 i SIP baziranim krajnjim uređajima preko VidyoGateway™ i omogućuje povezivanje bilo koga, bilo gdje, korištenjem već postojeće opreme. Eliminirajući potrebu za skupim nadogradnjama mreže i ulaganje u namjenske krajnje uređaje, VidyoRooms čini Telepresence multipoint konferencije dostupnijim nego ikada do sada.

VidyoDesktop ™

VidyoDesktop donosi neviđeno video konferencijsko iskustvo Telepresence kvaliteta na kompanijski najčešće korišteni poslovni alat – osobno računalo. VidyoDesktop™ softverski klijent isporučuje video malog kašnjenja u HD kvalitetu za prirodnu komunikaciju i jednostavno rukovanje uz pomoć „jednog klika“ na intuitivnom grafičkom korisničkom sučelju. Vidyo™ stavlja snagu produktivnosti video konferensinga u ruke korisnika. Vidyo Adaptive Video Layering Arhitektura isporučuje osobni Telepresence, vodeći u industriji po otpornosti na greške i niskog kašnjenja za upotrebu na svakodnevnim desktop uređajima. Ova arhitektura omogućuje da VidyRouter™ i VidyoDesktop™ rade zajedno, dinamički usklađujući video komunikacije sa uvjetima na mreži i CPU upotrebu u toku konferencijske sesije, bazirano na svakom krajnjem uređaju, tako da svi sudionici iskoriste u potpunosti mogućnosti svojih terminala za prirodnu lice – u – lice komunikaciju bez zamrznutih slika i kašnjenja.

VidyoDesktop je multiplatformski Windows XP-Vista-7-8 / MacOS X / Linux (podržano je više distribucija) desktop klijent koji odgovara na sve zahtjeve osobnog Telepresence.

Ovo je aplikacija, kojoj se može pristupiti nasa VidyoPortal™, je dostupna svim korisnicima koji se logiraju na sustav, kao i onima koji su pozvani kao gosti od strane registriranih korisnika.

VidyoMobile™

VidyoMobile™ aplikacija transformira vaš Android ili iOS smartphone ili tablet u virtualno mjesto sastanka, tako da možete surađivati sa ostalima gdje god da se nalazite. Sada možete sudjelovati ili biti domaćin jednostruke ili multi-point konferencije preko svakodnevnih bežičnih mreža tako lako kao da obavljate telefonski poziv ili šaljete e-mail. VidyoMobile™ konzistentno isporučuje doživljaj Telepresence kvaliteta na vaš mobilni uređaj, a touchscreen kontrole na koje ste navikli Vam omogućuju  produtkivno sudjelovanje u svakom sastanku.

VidyoMobile™ je raspoloživ kao besplatna aplikacija za Android ili iOS smartphone i tablet i idealan je za multi-point konferencije preko WiFi, 3G i 4G bežičnih mreža. Da biste doživjeli Telepresence kvalitete, dinamičko dekodiranje do 720p i enkodiranje do VGA kvalitete je integrirano u rešenje. Dinamičke informacije o prisutnosti ili uključivanje aktivnog govornika, kao i prirodna podrška za touchscreen kontrole, uključujući „pinch-to-zoom“ i „pan“, omogućuje prirodno i kvalitetno korisničko iskustvo.