ACOM

prod_acom

 • Digitalna radio konzola i upravljački sustav za velike sustave upravljanja
 • Modularan sustav – mogućnost proširenja na više od 100 dispečerskih mjesta
 • Raspodijeljena arhitektura – udaljeni rad dispečera kroz TDM ili IP mrežu
 • Mogućnost redundancije i „Hot-Standby“ sustava
 • Podrška za različite sustave komunikacija:
  • konvencionalni analogni radio (VHF i UHF)
  • digitalni radio (MOTOTRBO)
  • TETRA radio (Motorola, Sepura, EADS, Nokia…)
  • analogne i ISDN telefonske linije sa CLIP funkcijom
  • ETSI ISDN, E1 QSIG i VoIP protokoli telefonije
  • E1 sučelje za snimanje svih veza u sustavu (telefonija i radio)
  • digitalni ulazi za prihvat vanjskih informacija (alarmnih stanja, dojavnih sustava, itd.)
  • digitalni izlazi za upravljanje vanjskim sustavima (sirene, semafori, rasvjeta, vrata i slični sklopovski upravljani uređaji)
 • Potpuna integracija sustava:
 • javljanje, upravljanje i prespajanje poziva
 • veza radio-telefon, telefon-radio, VHF-TETRA, TETRA-VHF
 • konferencija svih veza
 • funkcija skraćenog biranja u telefoniji
 • funkcija selektivnog poziva u radio vezama
 • prikaz selektivnog ID broja ili grupa
 • Automatska raspodjela poziva (ACD – Automatic Call Distribution)
 • CTI funkcionalnost (Call Event Applications)
 • Najavne poruke (RVA – Recorded Voice Announcement)
 • Interaktivno upravljanje pozivom (IVR – Interactive Voice Response)
 • Napredne funkcije telefonije:
 • Fleksibilan grafički zaslon dispečerske konzole
 • Mogućnost prilagodbe oblika i dizajna (broj, naziv, boja, veličina, itd.) tipaka na zaslonu dispečerske konzole, kao i funkcije svake od tipaka
 • Integrirani HTML i PDF preglednik za pristup informacijama
 • Mogućnost integracije korisničkih aplikacija u grafičkom sučelju dispečerske konzole

Digitalne radio konzole